GESCHIEDENIS

In januari 1972 startten jonge ouders een crèche, waarbij de ouders bij toerbeurt voor de kinderen zorgden. De hechte groep die daaruit ontstond, vatte in 1979 het idee voor een gezamenlijk woonproject. Van die plannen kwam toen niets terecht. Een aantal ouders pakte dit plan in 2006 opnieuw op. Ditmaal om een woongroep voor actieve senioren te realiseren. Sinds januari 2020 wonen 33 mensen in 22 appartementen als woongroep de Zeisterwerf in Zeist aan de Zeister Haven. Daaraan is een bijzonder, inspirerend  en lang traject vooraf gegaan. Hoe de Zeisterwerf tot stand kwam is beschreven in het boek De Zeisterwerf Licht Lucht en Ruimte. (voor details: zie verder bij Contact). Historisch is de locatie van de Zeister Werf een bijzondere plek. Zie https://www.youtube.com/watch?v=ayNlSjlWAgQ