CONTACT

 Adres VvE: Zeister Haven 104, 3703 AZ Zeist

e-mail:  info@zeisterwerf.nl.

Op dit moment zijn alle 22 appartementen bezet: 11 door alleengaanden en 11 door stellen. 

 

De woongroep heeft een wachtlijst.

Artikel 2 van het wachtlijstreglement bevat o.a. het volgende:

Ter wille van de continui╠łteit van de woonvorm wordt van iedere kandidaat verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de woongroep onderschrijft.
Voorts worden er ten behoeve van de diversiteit in de leeftijdsopbouw leeftijdsgrenzen gesteld:

Voor kandidaten wordt er een leeftijds-bovengrens gehanteerd. Aanmelding kan tot in maximaal het jaar waarin men 67 wordt. Verlenging tot in maximaal het jaar waarin men 70 jaar wordt.

Er wordt geen leeftijds-ondergrens gehanteerd, maar wel geldt dat de Zeisterwerf bedoeld is om bewoond te worden door jonge senioren (zonder inwonende kinderen).
Verder wordt er gestreefd naar een redelijke verdeling van de appartementen tussen alleengaanden en stellen. Appartementen van meer dan 105 m2 zullen in beginsel niet worden aangeboden aan alleengaande en appartementen van minder dan 95 m2 zullen in beginsel aan alleengaanden worden aangeboden.

En verder is het streven om de verhouding tussen vrouwen en mannen niet meer dan 60- 40 te laten zijn.

 

Boek ‘Zeisterwerf, Licht, lucht en ruimte’

Wilt u meer weten over het in CPO-bouwen en onze ervaringen, dan kunt u ons boek ‘Zeisterwerf, Licht, lucht en ruimte’ bestellen voor € 20 + verzendkosten. Dit boek is uitgekomen bij de opening van het gebouw en geeft een beeld van de geschiedenis van het ontstaan van de groep bewoners en het bouwproces. Bestellen via: info@zeisterwerf.nl