Toekomstige buurtbewoners in 2017?

 

In 2018 hopen we bij u in de buurt te komen wonen. In de loop van 2017 zullen we gaan bouwen. Wij hopen een goed contact met de buurt te krijgen. In onze algemene ruimte willen we dingen organiseren, die ook voor de buurt toegankelijk zijn, zoals misschien een tekencursus of een muziekavond. Daarnaast zijn er misschien mensen onder ons, die ‘leaseoma of-opa’ willen zijn of vind jij/vindt u het leuk om ons te helpen onze tuin op orde te brengen.

 

Op deze pagina zullen we u daarvan op de hoogte houden

 

 

 

 

.

NIEUWSBRIEF 2 SURPLUS over de Gemeentewerf

 

In onze laatste Nieuwsbrief van 6 augustus hebben we aangekondigd dat we u regelmatig, zo mogelijk maandelijks, zouden informeren over de voortgang van onze plannen voor de Gemeentewerf.

We zijn op het ogenblik in de eindfase van de optimalisatie en de afronding van het Schetsontwerp. Het plan omvat, zoals u weet, twee haaks op elkaar staande gebouwen, zoveel mogelijk aan de west- en noordzijde van het terrein gesitueerd, met een luchtige terrasvormige opbouw, drie woonlagen en een half verdiepte parkeerbak. In het huidige plan zijn 22 appartementen opgenomen. Het terrein binnen die twee gebouwen, dat grenst aan de tuinen van de Van Renesselaan, wordt een mooie binnentuin. Ook op de zgn. rioolbezinkingsbak, aan de zijde van de Griffensteijnselaan, komt beplanting. Het mag duidelijk zijn dat de bomenrij langs de achtertuinen van de Van Renesselaan in ons plan gehandhaafd blijft.

Wij streven er naar om eind oktober een buurtbijeenkomst te houden waar de plannen concreter aan u getoond en besproken kunnen worden; plaats en tijd worden nog nader bepaald. 

Vragen of opmerkingen?

woongroepsurplus@gmail.com of:  info@zeisterwerf.nl

Met vriendelijke groet,

Kees Wijnhorst

(voorzitter Surplus)

17 september 2015

 

Link naar eerdere nieuwsbrieven: