De Vereniging Woongroep SURPLUS

Wij zijn een gemotiveerde groep jonge, maatschappelijk betrokken senioren vanaf 55 jaar en ouder.

Wij kiezen voor samenwonen, omdat wij dan in staat zijn om langer zelfstandig te blijven wonen, om elkaar te inspireren en om faciliteiten te delen. Wij werken toe naar een woon/leefsituatie, waarin wij elkaar vanzelfsprekend (maar niet verplicht) helpen en ondersteunen, ook als wij ouder zijn. Wij vatten dit samen onder de noemer “goed nabuurschap”.

Er zijn op dit moment ongeveer 36 leden (stellen en alleengaanden).

Een aantal kent elkaar al langer; anderen zijn er sinds kort bijgekomen. Dat gaat goed samen.