Jan-Willem Nieuwenhuijsen, voorzitter

Henk Moen, penningmeester

Kees Wijnhorst, 2e penningmeester en lid projectteam

Paulies de Groot – van Dijken, vice-voorzitter

Mieneke Knottenbelt, secretaris

Marjolijn van der Meer – de Vries, contactpersoon bouwcommissie