KEUZE APPARTEMENT EN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 

Gelet op onze wens voor een redelijke verdeling van “stellen” en “alleengaanden” zijn de appartementen groter dan 100 m2 in dit stadium alleen beschikbaar voor “stellen”. Per appartement is slechts één parkeerplek beschikbaar (niet inpandig).

U maakt uw definitieve keuze voor een appartement aan het einde van uw periode als aspirant-lid. Tijdens die periode kunt u al een “optie” aangeven (zodat u daarmee een voorrangspositie krijgt t.o.v. aspirant-leden die ná u komen).

De vereniging wil – bij aanvang van uw lidmaatschap - weten of u in staat bent om het appartement van uw keuze te financieren. De richtprijs per m2 is op dit moment maximaal € 3.800,-- (inclusief gemeenschappelijke ruimten). Wij vragen een verklaring van een bank of een beëdigd registeraccountant of u het beoogde appartement kunt financieren. Desgewenst kunt u via ons bij de TRIODOS-bank zo’n verklaring aanvragen.

 

Bij aanvang van de bouw (2018) is er een splitsingsakte van het complex opgesteld door de notaris. U wordt dan eigenaar van uw appartement (in aanbouw) + (naar rato van uw woonoppervlakte) van een deel van alle gemeenschappelijke ruimtes. Vanaf dat moment vindt de financiering van de bouw per appartement plaats; voor de meesten zal dat zijn vanuit een bouw- c.q. overbruggingshypotheek. Er is dan een VvE waar u deel van uitmaakt.

 

U betaalt als lid ook een contributie aan de vereniging (voor vergader- en bestuurskosten); op dit moment is dit € 250,— per kalenderjaar.

Meer weten ? Neem contact op met woongroepsurplus@gmail.com.